Ultimele Noutăți

Contact:

Sediu:
Strada Călărașilor Nr. 27
Arad, România
Punct de lucru:
Stada Cocorilor, Nr. 48A, bl. 1, ap. 5
Arad, România
Numere de telefon:
Tel: +40 722 979 725
Fix: +40 257 272 128
E-mail: office@energoserv-consulting.ro

Activitățile noastre:

 • Proiectare de instalații electrice de joasă și medie tensiune;
 • Măsurători/încercări echipamente și instalații electrice joasă tensiune
 • Consultanță în domeniul energetic, bilanțuri energie electrică, dirigenție de șantier;
detalii...

S.C. ENERGOSERV & CONSULTING S.R.L.

Scopul urmărit de fondator este de a introduce și forma pe piața romanească cultura economiei energetice, venind în întâmpinarea nevoii crescânde de micșorare a costurilor cu energia electrică si termică, într-o societate dependentă energetic.

Domeniul de activitate al firmei este:

 • Furnizarea de servicii de dirigenție de șantier;
 • Elaborarea de proiecte pentru instalații electrice de joasă și medie tensiune, conform atestat ANRE tip C1A: Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV până la 20kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
 • Executare de instalații electrice de j.t., conform atestat ANRE tip Be: Executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/contrucții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV;

Firma are implementat şi certificat Sistemul de Management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității, care a conturat strategia generală de funcţionare a firmei:

 • îmbunătăţirea continuă a activităţii - creşterea competivităţii - orientarea către client - leadership - managementul relațiilor;

Obiective generale ale firmei noastre în ceea ce priveşte calitatea:

 • Livrarea de soluţii electrice şi energetice complete ajustate la nevoile exacte şi specifice ale clienţilor, asigurare unui nivel ridicat al tehnologiei europene pus în slujba acestora;
 • Furnizarea de know-how în ceea ce priveşte procesele energetice ce stau la baza unor soluţii de asigurare consultanţă, de fiabilizare instalaţii electrice, asigurând costuri reduse pentru clienţi;
 • Îmbunătăţire comunicare cu clientul, în scopul identificării de noi oportunităţi de colaborare, în scopul creşterii gradului de satisfacție al cerinţelor acestuia;
 • Îmbunătăţirea continuă a activitatăţii prin instruirea continuă a personalului, prin asigurarea unui mediu de lucru optim şi infrastructură adecvată, prin asigurarea resurselor şi a cadrului necesar pentru îndeplinire obiective calitate;

Administratorul firmei, de profesie inginer electroenergetic este electrician autorizat ANRE gradul IIIA+IIIB, este diriginte de șantier autorizat și are o activitate bogată privind asistența tehnică în domeniul electric precum și în proiectarea/coordonarea lucrărilor de instalații electrice de j.t. și m.t.

Firma dispune de atestări A.N.R.E de tip Be şi tip C1A precum şi de personal angajat - electrician autorizat A.N.R.E gradul IIIA+IIIB.